Vochtmeting

Meten is weten !

We hechten veel waarde aan het meetproces. Ook voor de opdrachtgever is het uitermate relevant om aan de hand van een transparante en betrouwbare manier van meten te kunnen beoordelen of het traject succesvol is gebleken.

Onze meetmethodiek 

Ten behoeve van de meting wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijke en nauwkeurige methode, de zgn. IR methode (Infra rood droogtechniek).

In overleg met de klant worden een aantal meetpunten gedefinieerd. Een meetpunt bestaat uit een twee- of drietal boringen boven elkaar.
Met het afgenomen boorsel wordt ter plaatse een meting uitgevoerd.

Na goede menging van het boormonster wordt 3 -5 gram boorsel afgewogen op de geïntegreerde geijkte weegschaal.
De Infra rood lamp zorgt voor een droging van het aanwezige vocht. De output is een absoluut vochtpercentage. De meetwaarden zijn vastgelegd op een meetprotocol. Tevens worden de exacte boorposities vastgelegd.

Voordelen van deze meetmethodiek:

• Het stucwerk wordt niet mee gemeten
• De meting wordt niet nadelig beïnvloed door aanwezige zouten (kenmerkend voor optrekkend vocht)
• Uiterst nauwkeurig

Wil u een meting aanvragen of bent u geinteresseerd en wilt u meer informatie dan kunt u ons contactformulier invullen of contact met ons opnemen.

Hieronder een aantal meetmethodieken beginnend met de methodieken welke minder geschikt zijn.

Droogmeting met Darr methode
Bij de gedroogde (Darr-)methode gaat het om de oudste procedure voor het vaststellen van het vochtgehalte in bouwmaterialen (darren = drogen).
Een voordeel van de droogmethode is tevens dat met het genomen en aansluitend uitgedroogd meetmonster verdere berekeningen kunnen worden uitgevoerd.
Nadeel: Kan niet ter plaatse worden uitgevoerd
Conclusie: MINDER GESCHIKT

Diëlektriciteitsmeting
Deze meetprocedure heeft zich in de afgelopen jaren als voorafgaande meting bewezen. Hiermee is het mogelijk de vochtverdeling oppervlakkig in de muur vast te stellen. Met de juiste ervaring is het mogelijk met deze methode de oorzaken van het vocht te bepalen.
Nadeel: maakt geen onderscheid tussen vochtige stuclaag en vochtige steenmuur
Conclusie: MINDER GESCHIKT
 
Elektrische weerstandsmeting
De geleidbaarheidsmeting wordt in de praktijk veelvuldig gebruikt. Uitspraken over het vochtgehalte zijn door de meettechniek echter niet mogelijk. Zouten en andere factoren vervalsen het meetresultaat.
Twee elektroden worden in het bouwmateriaal gestoken. De door het apparaat opgewekte meetstroom vloeit via de eerste elektrode in het bouwmateriaal en via de tweede elektrode weer terug naar het apparaat.
Nadeel: vertekend beeld door aanwezige zouten
Conclusie: MINDER GESCHIKT

 

Vochtproblemen?

Bel 0528 769001

 

webdesign Webba