Optrekkend vocht

Optrekkend vocht manifesteert zich door :

  • Loslatend stucwerk
  • Zoutuitbloeiingen
  • Loslatend behang 
  • Schimmelvorming
  • Vochtig leefklimaat

Met name monumentale objecten of oudere gebouwen kennen het principe optrekkend vocht.

Optrekkend vocht ontstaat door een capillaire (zuigende) werking van de steen.

Indien er geen afdichting (vochtscherm) is aangebracht, of deze is door de loop van de tijd niet meer intact, dan heeft optrekkend vocht vrij spel.

Overal waar een contact is tussen zand en steen heeft de steen de neiging om vocht op te zuigen.

Dit ontstaat ook bij een lagere grondwaterstand hoewel een hoge grondwaterstand dit zuigingproces enorm zal beïnvloeden.

Het proces kenmerkt zich veelal door zoutuitbloeiingen. Deze zouten zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van schade.

Dit resulteert in:

  • loslatend stucwerk ( ook wanneer dit is hersteld )
  • schimmelvorming
  • een vochtige atmosfeer

Bovendien zijn enkele van deze zouten hygroscopisch, met andere woorden: deze trekken vocht juist aan.

 

Dinant Vochtbestrijding kan u van dienst zijn met de oplossing van dit hardnekkige probleem door:

- electro-osmose

- verbeterde injectietechnieken

Vochtproblemen?

Bel 0528 769001

 

webdesign Webba