Electro-osmose

Electro-osmotische ontvochtiging komt voor in 2 varianten:

  • A. : Bekabelde Electro-osmose
  • B.  Draadloze Electro-osmose

Ad A. Bekabelde Electro-osmose

Reeds in de zestiger jaren werd het bekabelde Electro-osmose systeem beschreven door Ing. J.J. Bakker in zijn boek “Onderhoud, verbetering, en herstel van gebouwen”, als  een goede methode die slechts in een enkel geval niet onfeilbaar werkt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“...Ze berust op het natuurkundig verschijnsel Electro-osmose. Dit is de verplaatsing van waterige vloeistoffen door capillaire materialen onder invloed van een potentiaal verschil. Dat potentiaal verschil bestaat o.a. ook tussen de vochtige bodem en het  muurwerk van de fundering waarbij, doordat de muur negatief en het grondwater positief geladen is, een Electro-osmotische stuwing naar en in de muur plaatsvindt ten gevolge van het feit dat het vocht van de + naar de - stroomt. Door het systeem wordt het potentiaal verschil tussen de muur en grondwater kortgesloten en ontstaat een omgekeerd gerichte stuwing, 
waardoor de vocht-“stroom”dus van- en uit de muur naar het grondwater wordt gericht..."

Lees hier het volledige artikel van Ing. J.J. Bakker in zijn boek “Onderhoud, verbetering, en herstel van gebouwen”.

Ad B. Draadloze Electro-osmose

Voortbordurend op dit principe uit de zestiger jaren is deze techniek doorontwikkeld naar een draadloze variant hiervan. Uiteraard is dat ook een langdurig proces geweest van doorontwikkelen.

Vandaag de dag is echter de technologie beschikbaar om zonder enige bouwkundige ingrepen de beweging van het capillair vocht kan omdraaien door middel van een zwak positief radiosignaal met een specifieke en zeer nauwkeurige frequentie, worden de vochtdeeltjes en het potentiaal verschil beïnvloedt. Het betreffende signaal bouwt zich in de muur op.

Daar vrijwel iedere muur is opgebouwd uit een Capillair structuur, vindt net zoals bij de bekabelde fysieke vorm van Electro osmose een transport plaats van de muur naar de aarde.Echter nu geheel draadloos d.m.v. een zwak signaal welke niet merkbaar is voor mens en/of dier. Er wordt op een vernuftige manier gebruik gemaakt van polariteit, spanningsverschil en frequentie.                                          

Het resultaat is dat een capillaire werking van vocht naar boven wordt omgedraaid in een geforceerde beweging naar beneden.                                                                                                                                                                                       

Electro-smog

Een onderwerp wat uitermate serieus genomen dient te worden is “electrosmog”. Het draadloze signaal mag immers niet schadelijk zijn voor mens en dier.
Onze electro-osmose installatie is hiertoe uitvoerig getest en blijft ruimschoots binnen de voorgeschreven waarden. Klik hieronder op de links voor meer informatie.

Uitkomsten van het onderzoek naar onze installatie           
Voorgeschreven richtlijnen


NB:

Electro-osmose is geen Haarlemmer olie welke alle vochtproblemen oplost. Er dient sprake te zijn van capillair vocht en er dient geen water tegen de muur te drukken ( grondwaterstand/ hemelwater). Voor overige vochtproblemen zijn andere oplossingen voorhanden waarmee we u van dienst kunnen. Zijn. Te denken valt aan (vraaggestuurde) ventilatie of verwarming bij condensatie, afdichttechniek bij ondergrondse infiltratie of het aanleggen van drainage.

Iedere situatie  vraag om een oplossing op maat. Wellicht is een andere oplossing meer voor de hand liggend: Kelderafdichting, injecteren, hydrofoberen, betonafdichting, ventilatie etcetera.

Onze specialisten vertellen u er graag meer over!

Vochtproblemen?

Bel 0528 769001

 

webdesign Webba